Минуло майже чотири століття від часу заснування села Спаське. Мало не століття населений пункт носив ім’я вождя світового пролетаріату В. Леніна.

За час існування села визначних подій, які б зацікавили істориків-науковців, там не відбувалося. Але саме існування цього найдавнішого села, яке виник ло в ХVI столітті, козацький устрій його життя, природні умови місцевості, зайняття населення сільськогосподарським виробництвом увійшли до низки історичних джерел, літературних творів, що і дало змогу описати події як минулого, так і сучасності.

Багато цікавого матеріалу ще знаходиться в архівах і потребує дослідження. Недостатньо досліджена територія села археологами.

Спроби написання історії села робили фронтовики, вчителі.

Історик Проноза Олексій Тимофійович передрукував з архівних матеріалів «Летопись Спасо-Преображенской Церкви», яка містить 116 аркушів друкованого тексту. Це історичне джерело висвітлює події другої половини ХІХ століття, які відбувалися в селі.

Плюйко Михайло Полікарпович зібрав матеріал по встановленню радянської влади на селі та описав деякі історичні події.

У виданні «История городов и сел Украинской ССР. Сумская область» за 1980 рік був надрукований історичний нарис «Ленинское», авторами якого є І. А. Гузенко і М. І. Сереженко.

У 2013 році вперше було надруковано історичний нарис «Козацьке село Спаське», автор — Павло Радченко.

Випускник школи М. П. Лецик з архівних матеріалів, які були викладені на сайтах Інтернету, дослідив матеріали про похованих у братській могилі воїнів, загиблих у роки війні односельчан і тих, хто повернувся в село з бойовими нагородами.

Краєзнавець Ф. С. Яковенко надав історичні джерела, які висвітлюють події села Спаське.

Цей історико-краєзнавчий нарис підкріплений історичними джерелами та інформацією учасників тих подій. Видання проілюстроване великою кількістю фотографій з домашніх архівів жителів села та фотокореспондента районної газети А. Я. Говорухи. Чимало сучасних подій, природа місцевості фотографувалися автором цієї праці.

Історичний матеріал викладений у хронологічній послідовності, що дасть змогу читачу краще зосередитись на історичних подіях.

Дослідження історії села присвячено тим людям, які раніше проживали в селі, і тим, хто сьогодні є учасниками історичного процесу.

Автор буде вдячний тим, хто доповнить історію села новими дослідженнями, які закарбують на довгі роки історичні події козацького села Спаське.

В. Цикунов, історик-краєзнавець,

2016 рік